Cô giáo như mẹ hiền

Địa chỉ: Xã Cẩm Quang, huyện Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh
Điện thoại di động: 0988.669.667
Thông tin chi tiết:
Nguyễn Thị Hà
Họ và tên Nguyễn Thị Hà
Ngày tháng năm sinh 10/05/1985
Giới tính Nữ
Chức vụ Kế toán
Học hàm, học vị CĐKT
Trình độ 12/12
Địa chỉ Cẩm Quang
Email mncamquangcx
Mạng xã hội
Lĩnh vực công việc phụ trách