Cô giáo như mẹ hiền

Địa chỉ: Xã Cẩm Quang, huyện Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh
Điện thoại di động: 0988.669.667
Thông tin chi tiết:
Trần Thị Trang
Họ và tên Trần Thị Trang
Ngày tháng năm sinh 18/10/1984
Giới tính Nam
Chức vụ GV
Học hàm, học vị ĐHSPMN
Trình độ 12/12
Thuộc về bộ phận Tổ 5 tuổi
Mạng xã hội
Lĩnh vực công việc phụ trách