Cô giáo như mẹ hiền

Địa chỉ: Xã Cẩm Quang, huyện Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh
Điện thoại di động: 0988.669.667
Thông tin chi tiết:
Trần Thị Ngân
Họ và tên Trần Thị Ngân
Ngày tháng năm sinh 20/05/1990
Giới tính Nữ
Chức vụ Giáo viên
Học hàm, học vị ĐHSPMN
Trình độ 12/12
Địa chỉ Cẩm Huy
Mạng xã hội
Lĩnh vực công việc phụ trách