Cô giáo như mẹ hiền

Địa chỉ: Xã Cẩm Quang, huyện Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh
Điện thoại di động: 0988.669.667
Thông tin chi tiết:
Nguyễn Thị Bình
Họ và tên Nguyễn Thị Bình
Ngày tháng năm sinh 10/08/1981
Giới tính Nữ
Chức vụ Giáo viên
Học hàm, học vị CĐSPMN
Trình độ 12/12
Thuộc về bộ phận Giáo viên tổ 3 tuổi
Địa chỉ Cẩm Quang- Cẩm Xuyên- Hà Tĩnh
Mạng xã hội
Lĩnh vực công việc phụ trách