Cô giáo như mẹ hiền

Địa chỉ: Xã Cẩm Quang, huyện Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh
Điện thoại di động: 0988.669.667
Thông tin chi tiết:
Hoàng Thị Châu
Họ và tên Hoàng Thị Châu
Ngày tháng năm sinh 15/10/1983
Giới tính Nữ
Chức vụ Tổ trưởng tổ chuyên môn 3 tuổi
Học hàm, học vị CĐSPMN
Trình độ 12/12
Thuộc về bộ phận Tổ 3 tuổi
Địa chỉ Cẩm Quang- Cẩm Xuyên- Hà Tĩnh
Mạng xã hội
Lĩnh vực công việc phụ trách