Cô giáo như mẹ hiền

Địa chỉ: Xã Cẩm Quang, huyện Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh
Điện thoại di động: 0988.669.667
Thông tin chi tiết:
Đặng Thị Hiền
Họ và tên Đặng Thị Hiền
Ngày tháng năm sinh 02/09/1984
Giới tính Nữ
Chức vụ Giáo viên
Học hàm, học vị ĐHSPMN
Trình độ 12/12
Mạng xã hội
Lĩnh vực công việc phụ trách