Cô giáo như mẹ hiền

Địa chỉ: Xã Cẩm Quang, huyện Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh
Điện thoại di động: 0988.669.667
 • Nguyễn Thị Hằng
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   P.Hiệu trưởng
  • Học hàm, học vị:
   ĐHSPMN
  • Điện thoại:
   0376770586
  • Email:
   nguyenhang200673@gmail.com
 • Đậu Thị Chức
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Hiệu trưởng
  • Học hàm, học vị:
   ĐHSPMN
 • Trần Thị Ngân
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   ĐHSPMN
 • Nguyễn Thị Hà
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Kế toán
  • Học hàm, học vị:
   CĐKT
  • Email:
   mncamquangcx
 • Hoàng Thị Châu
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ trưởng tổ chuyên môn 3 tuổi
  • Học hàm, học vị:
   CĐSPMN
 • Trần Thị Hòa
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   ĐHSPMN
 • Hoàng Thị Thu
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   CĐSP