Cô giáo như mẹ hiền

Địa chỉ: Xã Cẩm Quang, huyện Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh
Điện thoại di động: 0988.669.667
Thông tin chi tiết:
Nguyễn Thị Hằng
Họ và tên Nguyễn Thị Hằng
Ngày tháng năm sinh 20/06/1973
Giới tính Nữ
Chức vụ P.Hiệu trưởng
Học hàm, học vị ĐHSPMN
Trình độ 12/12
Thuộc về bộ phận MN
Địa chỉ Cẩm Bình
Điện thoại 0376770586
Email nguyenhang200673@gmail.com
Mạng xã hội
Lĩnh vực công việc phụ trách