Cô giáo như mẹ hiền

Địa chỉ: Xã Cẩm Quang, huyện Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh
Điện thoại di động: 0988.669.667
Thông tin chi tiết:
Đậu Thị Chức
Họ và tên Đậu Thị Chức
Ngày tháng năm sinh 10/10/1972
Giới tính Nữ
Chức vụ Hiệu trưởng
Học hàm, học vị ĐHSPMN
Trình độ ĐH
Địa chỉ Cẩm Thành
Mạng xã hội
Lĩnh vực công việc phụ trách