HỘI THI ĐỒ DÙNG ĐỒ CHƠI TRƯỜNG MẦM NON CẨM QUANG

Thực hiện kế hoạch năm học 2016-2017, ngày 10 tháng 01 năm 2017 trường Mâm non phát động phong trào làm đồ dùng đồ chơi, trag trí lớp với chủ đề “Mừng Đảng mừng xuân”. Hưởng ứng đợt phát động của…